Results 1 to 4 of 4

Thread: Viện Bảo Tàng gây quỹ - VMA Gala Dinner

 1. #1
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,747

  Viện Bảo Tàng gây quỹ - VMA Gala Dinner

  Viện Bảo Tàng gây quỹ - VMA Gala Dinner  Dù vé vào cửa khá đắc, nhưng vé đă bán hết vào những ngày cuối. Đây nói lên sự ủng hộ rất cao của quư đồng hương cho Công tŕnh Xây dựng Viện Bảo Tàng người Việt tại Victoria.

  Dù cho Việt Cộng t́m mọi cách đánh phá hay ngăn trở công tŕnh xây dựng, nhưng Ban Điều Hành Viện Bảo Tàng và ḷng dân người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chân chính kiên tŕ vượt qua những thử thách và quyết tâm xây dựng được một Viên Bào Tàng cho người Việt tại hải ngoại.
  Melbourne, 17-02-2023

  * C̉N NHIỀU H̀NH TẠI TRANG MẠNG: http://www.lyhuong.net/au/index.php/...cIIN90ZE6TpT_s

 2. #2
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,747

  Viện Bảo Tàng gây quỹ - VMA Gala Dinner


 3. #3
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,747

  Vi phạm Nội quy và thiếu khả năng điều hành/lănh đạo gây xáo trộn CĐNVTD Vic bao năm qua

  Vi phạm Nội quy và thiếu khả năng điều hành/lănh đạo gây xáo trộn CĐNVTD Vic bao năm qua

  Mục đích của bài viết nầy là nhằm nêu ra các khuyết điểm và các vi phạm nội quy của những người lănh đạo BCHCĐNVTD Vic. ban VĐ&TCBC cũng như các thành viên trong HĐCV&GS để xin tặng cho liên danh nào được đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 18/09/2022 nầy hầu rút tỉa kinh nghiệm và tránh xa các khuyết điểm hay vết xe đổ đi trước để phục vụ cộng đồng một cách có hiệu quả hơn.

  Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria (BCHCĐNVTD Vic) do ông Nguyễn Văn Bon làm chủ tịch và Hội đồng Cố vấn và Giám sát (HĐCV&GS) đă nhiều lần vi phạm nội quy, cụ thể là mới đây họ đă trắng trợn vi phạm nội quy như sau:

  (1). Theo định nghĩa ở điều 3 th́ một hội đoàn được coi là hợp lệ sinh hoạt với cộng đồng người Việt tự do Victoria phải có đóng niên liễm và phải có đăng kư hợp pháp với cơ quan chính phủ Consumer Affairs.

  (2). Theo điều 7 của Nội Qui th́ nhiệm vụ duy nhất của HĐTV&GS là cố vấn và theo dơi giám sát Ban Chấp Hành chớ không được quyền tham gia bất cứ một vấn đề ǵ khác.

  (3). Gần đây, vào ngày 31/08/2022, ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch BCHCDNVTD Vic. đă gởi thư mời cô Diệp Nguyễn để tham dự một phiên họp đặc biệt với các thành viên trong Hội đồng Cố vấn và Giám sát (HĐCV&GS) cùng với ban vận động và tổ chức bầu cử (VĐ&TCBC) để giải quyết tính cách hợp lệ của liên danh Phục hồi & Phát triển do cô Diệp Nguyễn sau khi có một số đồng hương cử tri gởi thư khiếu nại.

  (4). Hôm thứ Tư, 14/09/2022, ông Nguyễn Văn Bon lại tổ chức một phiên họp với 3 thành viên của HĐCV&GS và thụ quỹ của 2 liên danh Phục hồi & Phát triển và Xây dựng & Phát triển cùng với ban VĐ&TCBC bao gồm ông Nguyễn B́nh, Trưởng ban, bà Phạm Minh Tâm, Phó ban, và ông Bùi Quang Phước, Thư kư, để bàn về những vi phạm nội quy liên quan tới cuộc bầu cử vào ngày 18/09/2022 nầy. Phiên họp dự định đưa ra quyết định có tiến hành cuộc bầu cử nầy hay hoăn lại để chờ tu chính nội quy.

  VI PHẠM NỘI QUY

  Vi phạm (1) đă xảy nhiều năm qua bây giờ mới nhận ra nhưng không thể khắc phục được trong phiên họp ngày 14/09 v́ quá cận ngày bầu cử (18/09/2022). Trong phiên họp nầy có sự tham dự của 3 thành viên trong HĐCV&GS tự nó đă vi phạm nội quy như đă ghi ở mục (2). Vi phạm nầy chứng minh rằng ông chủ tịch Nguyễn Văn Bon thiếu khả năng lănh đạo và điều hành sinh hoạt của BCHCĐNVTD Vic.

  Vi phạm (3) là vi phạm của ông Nguyễn Văn Bon và các thành viên trong HDCV&GS v́ can dự vào công việc của ban VĐ&TCBC. Vi phạm nầy c̣n cho thấy sự yếu kém khả năng điều hành và lănh đạo của ông Nguyễn B́nh. Với tư cách là Trưởng ban VĐ&TCBC mà ông B́nh không thể tự giải quyết vấn đề trực tiếp liên quan tới việc tổ chức bầu cử. Vi phạm nầy c̣n liên quan tới các thành viên của HĐCV&GS theo giải thích ở mục (2).

  Vi phạm (4) liên quan tới những người lănh đạo của BCHCĐNVTD Vic, ông Nguyễn Văn Bon và ban VĐ&TCBC, ông Nguyễn B́nh và các thành viên HĐCV&GS như giải thích ở vi phạm (3).

  KẾT LUẬN

  Hy vọng những người lănh đạo cộng đồng trong tương lai tránh được các khuyết điểm và vi phạm nội quy để không uổng phí công sức của ḿnh trong công việc "ăn cơm nhà vác ngà voi" mà phải mang danh xấu cho bản thân ḿnh như trong câu ngạn ngữ "Trăm năm bia đá cũng ṃn, ngàn năm bia miệng vẫn c̣n trơ trơ".

  Thật đáng tiếc cho những ai trong các vai tṛ lănh đạo của các tổ chức cộng đồng không nghĩ tới hậu quả của thái độ hóng hách, độc tài và bất công trong lúc thi hành nhiệm vụ của ḿnh.

  Trân trọng

  Ts. Lê Thiện Phúc
  Melbourne

  * SOURCE: http://www.lyhuong.net/au/index.php/bd/931-931

 4. #4
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,747

  Đ̣i Viện Bảo Tàng trả về cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do/Victoria?

  Đ̣i Viện Bảo Tàng trả về cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do/Victoria?

  Tôi thật chán ngấy khi phải viết về đề tài nầy, tức là đề tài về chủ quyền của Viện Bảo Tàng (VBT), mà Ban Chấp hành CĐNVTD tức là VCA-VIC nếu viết tắt theo tiếng Anh, hiện nay đang đồn nổ lực đ̣i lại VBT mặc dù VBT hiện nay chưa thành h́nh mà chỉ c̣n nằm trong dự án với một ngân khoản được chính phủ tiểu bang Victoria và chính phủ liên bang Úc tài trợ trên 16 triệu. Như vậy người ta tranh chấp đ̣i làm chủ VBT có phải là muốn làm chủ số tiền trên 16 triệu nầy hay không?

  Nếu đ̣i làm chủ VBT v́ nhắm tới số tiền được chính phủ tài trợ nầy th́ thật là một hành động không có lư trí, bởi v́ số tiền tài trợ nầy không phải là không có điều kiện mà trái lại có những điều kiện rất gắt tôi không biết rơ chi tiết, nhưng chắc chắn là nó dùng cho việc xây cất VBT.

  VCA-VIC có đủ khả năng điều hành dự án VBT hay không mà đ̣i lấy lại quyền làm chủ? Trước kia dự án VBT là sáng kiến của VCA-VIC dưới các thời chủ tịch mà Nguyễn Văn Bon là chủ tịch sau cùng có thẩm quyền hợp pháp trong dự án VBT ít nhất là về mặt giấy tờ.

  Chi tiết nội vụ như thế nào tôi không nắm rơ nhưng nghe đâu đă có sự bàn thảo rất kỷ giữa VCA-VIC và chính phủ Victoria về nhu cầu thiết thực trong việc thực hiện dự án VBT mới dẫn đến việc thành lập công ty VBT và sau đó chuyển giao toàn bộ trách nhiệm thực hiện dự án VBT cho công ty VBT bao gồm các ngân khoản tài trợ của chính phủ trả qua trương mục ngân hàng của VCA-VIC trước khi thành lập công ty VBT.

  Cần nói thêm là công ty VBT là một công ty trách nhiệm hữu hạn có bảo chứng, là một công ty công (public company) chớ không phải là một công ty tư như lời đồn đoán xuyên tạc.

  Tôi nghĩ nếu VCA-VIC muốn đ̣i quyền làm chủ VBT th́ việc đầu tiên cần thiết là phải t́m hiểu, thảo luận chính thức với công ty VBT để nắm rơ chi tiết, điều kiện cụ thể, xem có thể tiến hành thực hiện thủ tục chuyển giao chính thức như thủ tục mà ông Nguyễn Văn Bon trước kia đă làm.

  Nếu tự xét ḿnh không có đủ khả năng, không đủ bản lănh th́ tốt hơn không nên có bất cứ hành động ngăn cản tiến tŕnh xây dựng VBT, bởi v́ dự án nầy có liên quan tới chính phủ tiểu bang và liên bang. Mọi hành động ngăn cản chống phá có thể bị kết tội chống phá kế hoạch của chính phủ.

  Trước mắt là hành động ngăn cản, làm tŕ trệ bước tiến của dự án VBT sẽ gây ra tổn thất không nhỏ, mỗi tháng tŕ hoăn dự án có thể tốn tới $50,000 rồi trách nhiệm nầy ai gánh vác đây? VCA-VIC sẽ phải vận động kêu gọi đồng hương đóng góp để số tiền thiệt hại nầy chăng?

  Công ty VBT là một pháp nhân có chủ quyền hiến định, họ có thể kiện VCA-VIC đ̣i bồi thường những thiệt hại do sự tŕ hoăn mà VCA-VIC đă gây ra với bằng chứng cụ thể là cái caveat đă nhờ Ls. Nguyễn Tấn Hải nộp ngăn chận không cho Hội đồng Thành phố Maribyrnong bán miếng đất để xây VBT mà Hội đồng Thành phố Maribyrnong cấp giấy phép xây VBT rồi.

  Điều đơn giản dễ hiểu là VCA-VIC không hội đủ tiêu chuẩn, khả năng chuyên môn và điều kiện liên tục lâu dài để thực hiện dự án VBT. Nhiệm kỳ Ban Chấp Hành VCA-VIC chỉ có 3 năm không đủ để thực hiện dự án VBT, chưa nói đến khả năng tổ chức của BCH VCA-VIC quá kém điển h́nh là tổ chức hội chợ tết vừa qua tệ nhất so với các năm trước với số đồng hương tham dự chưa tới 500 người so với mấy năm trước là mấy chục ngàn người tham dự.

  Tôi không nghĩ BCH VCA-VIC sẽ thành công trong việc đ̣i lại chủ quyền VBT chỉ với sự dơ tay của khoản 80 c̣ mồi trong phiên họp lần thứ 2 của Tiểu ban duyệt xét dự án VBT hôm chủ nhật 19/2 vừa qua. Con số 80 người dơ tay, vỗ tay tán dương nổ lực đ̣i lại VBT của BCH VCA-VIC, trong khi số người ủng hộ VBT bằng hành động cụ thể trên giấy trắng mực đen lên đến trên 2,500 người.

  Số người ủng hộ VBT c̣n gia tăng, bởi v́ VBT là một cơ sở lịch sử, có chính nghĩa, là nơi lưu trữ các chứng tích tội ác của chế độ cộng sản, mà đa số đồng hương tỵ nạn là nạn nhân, muốn thấy sự thành h́nh của VBT, chỉ có chế độ vc muốn ngăn cản dự án VBT mà thôi.

  Kính chào quí vị
  Ts. Lê Thiện Phúc
  Melbourne ngày 21/02/2023

  * SOURCE: http://www.lyhuong.net/au/index.php/bd/930-930

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 06-09-2020, 01:31 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 25-11-2018, 12:00 PM
 3. Replies: 2
  Last Post: 10-12-2011, 04:04 AM
 4. Mỹ thử nghiệm máy bay ném bom tàng h́nh
  By An Loc Đia in forum Tin Việt Nam
  Replies: 5
  Last Post: 13-02-2011, 11:32 PM
 5. Replies: 0
  Last Post: 11-12-2010, 05:59 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •