Biểu t́nh chống ngày 02 Tháng 09 tại San Francisco

Trước Tin biểu t́nh phản đối ngày 02 tháng 09 của cộng đồng người Việt tại Bắc California, Toà lănh sự cộng sản tại San Francisco đă không dám treo cờ Máu trước tiền đ́nh Thành Phố San Francisco trong ngày 02 tháng 09. Phóng viên Vũ Nhân tường tŕnh trong phóng sự sau đây