Results 1 to 2 of 2

Thread: Nh́n Lại Nền "GIÁO DỤC VNCH" Sự Tiếc Nuối Vô Bờ Bến

 1. #1
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,721

  Nh́n Lại Nền "GIÁO DỤC VNCH" Sự Tiếc Nuối Vô Bờ Bến

  Nh́n Lại Nền "GIÁO DỤC VNCH" Sự Tiếc Nuối Vô Bờ Bến | Góc Hoài Niệm Xưa  Nền giáo dục Việt Nam Cộng ḥa là nền giáo dục ở các vùng do chế độ Việt Nam Cộng ḥa kiểm soát tại miền Nam Việt Nam từ 1955 tới 1975 (các vùng do Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam kiểm soát th́ không áp dụng).

  Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng ḥa gồm tiểu học, trung học và đại học, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương tới địa phương.

  Hiến pháp Việt Nam Cộng ḥa quy định về việc cố gắng xây dựng nền giáo dục cơ bản mang tính bắt buộc và miễn phí, các trường đại học tự trị, và những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn.

 2. #2
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,721


  Nền giáo dục Việt Nam Cộng Ḥa là nền giáo dục ở các vùng do chế độ Việt Nam Cộng Ḥa kiểm soát tại miền Nam Việt Nam từ 1955 tới 1975 (các vùng do Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam kiểm soát th́ không áp dụng).

  Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Ḥa gồm tiểu học, trung học và đại học, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương tới địa phương.

  Hiến pháp Việt Nam Cộng Ḥa quy định về việc cố gắng xây dựng nền giáo dục cơ bản mang tính bắt buộc và miễn phí, các trường đại học tự trị, và những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn.

  * SOURCE: https://www.youtube.com/@theodaugiayso

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 13-01-2020, 04:29 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 28-05-2015, 05:36 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 30-05-2014, 12:30 PM
 4. Replies: 36
  Last Post: 21-12-2013, 12:54 AM
 5. Replies: 1
  Last Post: 26-03-2012, 02:29 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •