Page 2 of 7 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 11 to 20 of 65

Thread: Phân Ưu

 1. #11
  Member
  Join Date
  21-08-2011
  Posts
  1

  Chia buồn cùng gia đ́nh chú 9 Đời (Trần Nghĩa Đời)

  Được tin thím 9 qua đời, vợ chồng con Trần Văn Phước ( con của Trần Văn Đầy -TX G̣ Công) xin gửi lời chia buồn cùng gia đ́nh chú.

 2. #12
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  154
  TIN BUỒN*

  Hay tin
  Bác LÊ VĂN KỈNH

  làThân Phụ anh Lê Văn Cơ, Cựu học sinh khóa 4 Trung Học G̣ Công
  vừa măn phần tại G̣ Công ngày 05/9/2011
  hưởng thượng thọ 99 tuổi

  Trước niềm đau mất mát to lớn nầy… Thành kính chia buồn củng Anh Cơ và tang quyến… Nguyện cầu anh linh bác sớm siêu thoát

  Gia Đ́nh: Nguyễn văn Ba ( GC)- Vơ thị Thảo ( TX)- Trương Thị Rết ( MN)- Bùi văn Hồng ( TX)- Nguyễn Hữu Ân ( TX)-Vơ văn Lít ( CA)- Phan văn Giàu ( Pháp)-Thy Lan Thảo ( TX)

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 3. #13
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  154
  PHÂN ƯU
  *
  Hay tin trể :
  CHÂU NGỌC ANHSinh năm 1931. Nguyên giáo viên trường nữ tiểu học G̣ Công
  Là Ái Nữ của Thầy Châu Văn Giao ( Nguyên giám thị Trường Trung Học G̣ Công)
  Là Hiền thê của Thầy Đào Vũ Thân ( Nguyên giáo sư toán các khóa 1,2,3,4 Trường G̣ Công, và trường Bán Công )
  Là hiền tỷ của Châu Văn Trí ( khóa 3 Trường G̣ Công, Khóa 23 Vơ bị) Châu Bích Liên ( Khóa 5 Trường G̣ Công)
  Đă vĩnh viễn ra đi vào lúc 12 giờ 17 phút, ngày 24 tháng 8 năm 2011 tại tư gia số 192 Trần B́nh Trọng, P3 Q5 Sài G̣n , sau một cơn bạo bệnh.
  Hưởng thọ 81 tuổi
  Trong nỗi đau buồn vĩnh biệt nầy, nhóm thân hữu G̣ Công cũng như đồng nghiệp,cựu học sinh trung học G̣ Công thành kính phân ưu cùng tang quyến
  cầu nguyện hượng linh Cô Châu Ngọc Anh sớm văng sanh cực lạc

  - Trần Thành Mỹ ( Bỉ)- Nguyễn văn Ba( GC)- Trần Nghĩa Đời ( CA)- Phan văn Giàu ( Pháp)- Lê Kim Diệu ( VA)- Nguyễn văn hai ( KS)- Vơ hiếu Liêm ( GC)- Đào Kim Sơn ( CA)-Đào thị Kim Loan( GC)- - Nguyễn thị Tuyết Nga ( CA)-Nguyễn văn Hậu + Thảo ( Houston)-Nguyễn thị Lang ( GC)- Nguyễn Kim Hoa ( Austin)- Vơ Thị Phích ( VA)- Tố Hoa ( Sanjose)- Vơ Huỳnh Long ( GC)- Lê Ánh Tuyết ( GC)- Hồng Nhung ( Sacramento)- Nguyễn Thị Thanh Tuyển ( OH)- Lê Ngọc Quang ( CA)- Kim Khúc ( FL)- Nguyễn thị Bạch Cúc ( Houston)- Nguyễn văn Duy ( GC)- Đặng văn Trung ( GC)- Nguyễn văn Lang ( GC)- Đổ thị Nguyệt ( Quận 8)- Vơ văn Lít ( CA)- Trần Quang Nghĩa ( CA)-Bùi văn Hồng ( TX)-Nguyễn văn Non( GC)-Uông Đại Lực ( Pháp)-Quế Phượng- Thy Lan Thảo( Houston)  Đồng Thành Kính Phân Ưu
  Last edited by thylanthao; 15-09-2011 at 07:24 AM.

 4. #14
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  154
  CẢM TẠ
  -*-

  Gia đ́nh chúng tôi vô cùng cảm tạ:

  - Trần Thành Mỹ ( Bỉ)- Nguyễn văn Ba( GC)- Trần Nghĩa Đời ( CA)- Phan văn Giàu ( Pháp)- Đào Kim Sơn ( CA)-Đào thị Kim Loan( GC)- - Nguyễn thị Tuyết Nga ( CA)-Nguyễn văn Hậu + Thảo ( Houston)-Nguyễn thị Lang ( GC)- Nguyễn Kim Hoa ( Austin)- Vơ Thị Phích ( VA)- Tố Hoa ( Sanjose)- Vơ Huỳnh Long ( GC)- Lê Ánh Tuyết ( GC)- Hồng Nhung ( Sacramento)- Nguyễn Thị Thanh Tuyển ( OH)- Lê Ngọc Quang ( CA)- Kim Khúc ( FL)- Nguyễn thị Bạch Cúc ( Houston)- Nguyễn văn Duy ( GC)- Đặng văn Trung ( GC)- Nguyễn văn Lang ( GC)- Đổ thị Nguyệt ( Quận 8)- Lê Kim Diệu ( VA)- Vơ văn Lít ( CA)- Trần Quang Nghĩa ( CA)-Bùi văn Hồng ( TX)-Nguyễn văn Non( GC)-Uông Đại Lực ( Pháp)-Quế Phượng ( NC)- Vơ Hiếu Liêm ( GC)- Thy Lan Thảo( Houston).
  Đă chia buồn về sự qua đời của
  Châu Ngọc Anh sinh năm 1931, nguyên giáo viên trường Nữ Tiểu học G̣ Công Đă Vĩnh Biệt Cơi Đời vào lúc12giờ17phút, ngày 24-8-2011 tại Sài G̣n.
  Tang Gia Đồng Cảm Tạ
  Chồng và các con

 5. #15
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  154
  PHÂN ƯU
  *
  Hay tin :
  Bà LÊ THỊ KÍNH
  Là Hiền mẫu của Anh: Phan Văn Hồ ( Cựu học sinh khoá 4 Trường G̣ Công)
  Là Mẹ Chồng của Chị Vơ Thị Tươi ( Cựu Học Sinh khoá 6 Trường G̣ Công)
  Đă vĩnh viễn ra đi vào lúc Ngày 20 tháng 10 năm 2011 tại SàiG̣n
  Hưởng thọ 85 tuổi
  Trong nỗi đau buồn vĩnh biệt to lớn nầy, nhóm thân hữu G̣ Công thành kính phân ưu cùng tang quyến
  Cầu nguyện hương linh Bác Lê Thị Kính sớm văng sanh cực lạc

  - Trần Thành Mỹ ( Bỉ)- Nguyễn văn Ba( GC)- Nguyễn Thái An ( Ca)- Huỳnh Ngọc Côn ( NC)- Trần Nghĩa Đời ( CA)-Hồ Minh Xuân, Hiếu ( Ca) Nguyễn Thị Châu, Thượng (Ca)-Tina Bích Phan( Ca)- Phan văn Giàu ( Pháp)- Đào Kim Sơn ( CA)-Đào thị Kim Loan( GC)- - Nguyễn thị Tuyết Nga ( CA)-Nguyễn văn Hậu + Thảo ( Houston)-Nguyễn thị Lang ( GC)- Nguyễn Kim Hoa ( Austin)- Tố Hoa ( Sanjose)- Nguyễn thị Bạch Cúc ( Houston)- Vơ văn Lít ( CA)- Trần Quang Nghĩa ( CA)-Bùi văn Hồng ( TX)-Nguyễn văn Non( GC)- Mỹ Kiều ( SG)- Thy Lan Thảo( Houston)  Đồng Thành Kính Phân Ưu

 6. #16
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  154
  PHÂN ƯU
  *


  Thương tiếc hay tin :
  Em DƯƠNG THẾ PHI
  Là Bào Đệ của Bạn: Dương Quốc B́nh ( Cựu học sinh khoá 6 Trường G̣ Công)
  Đă sớm vĩnh viễn ra đi vào Ngày 4 tháng 11 năm 2011 tại Kiểng Phước- G̣Công
  Hưởng dương 58 tuổi
  Đời người không ai tránh khỏi cảnh vĩnh biệt sinh ly,Thương buồn cho người em ra đi quá sớm, nhóm thân hữu G̣ Công thành kính phân ưu cùng tang quyến
  Cầu nguyện anh linh em Dương Thế Phi sớm văng sanh cực lạc .
  An táng tại Nghĩa trang Kiểng Phước- Quận Hoà Tân
  - Nguyễn văn Ba ( GC)Huỳnh Ngọc Côn ( NC)-) Nguyễn Thị Châu, Thượng (Ca)-Tina Bích Phan( Ca) - Nguyễn thị Lang ( GC)-Nguy ễ Th ành Nghi êm ( Boston)- Dương Văn Hai ( Ao Trường Đua)- Hà thanh Rồi ( Sá G̣n)- Vơ văn Chợ ( Austin)- Huỳnh văn Mọi ( TX)- Nguyễn văn Bảy ( TX)- Ngô thị Đờn ( Kiểng Phước)- Phan hồng Dung ( GC)- Trần văn Ngọc ( SG)- Nguyễn văn Nô ( CA)-La Minh Thông ( GC)- Nguyễn Thành Minh ( Kho Muối)- Nguyễn Ngọc Nhuận ( Xóm Bà Lễ)- Nguyễn văn Huỳnh ( Thạnh Trị)- Anh Em Hồng Nhựt ( B́nh Ân)-Thy Lan Thảo( Houston)  Đồng Thành Kính Phân Ưu

 7. #17
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  154
  PHÂN ƯU
  *
  Thương buồn hay tin :
  Đại Úy PHẠM THÀNH BÁNguyên sĩ quan TQLC - Sĩ Quan tham mưu tiểu khu G̣ Công
  Là phu quân của nhà thơ ĐINH LAM(Đinh Thị Tần, cựu học sinh Trung Học G̣ Công)
  Đă từ biệt cơi đời vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ hai, 14 tháng 11 năm 2011 tại Boston, MA
  Hưởng thọ 71 tuổi
  Đời người rồi ai cũng phải ra đi, nhưng Anh đi hơi sớm để lại thương buồn cho gia đ́nh và bằng hữu,nhóm thân hữu G̣ Công thành kính phân ưu cùng nhà thơ Đinh Lam và tang quyến
  Cầu nguyện anh linh Anh PHẠM THÀNH BÁ sớm về đất Phật.
  Gia Đ́nh:
  - Đoái Nam Uy(CA)- Nguyễn văn Hậu ( TX)- Hồ văn Định- Tám Ngân- Nguyễn thành Nghiêm- Trần Ngọc Sáng- Hưng râu ( MA)-Hoàng Yến( NY)-Ngô Văn Bứa ( GA)-Mạc Hoài (TN ) - Phạm Ngọc Long ( GA)- Lê Bích Lâu ( GA)- Trương Minh Hiếu ( TX)- Thuỷ Lan Vy ( TX)

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 8. #18
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  154
  PHÂN ƯU
  *
  Rất Xúc Động hay tin :
  Chiến hữu LƯ HỒNG PHÁTNguyên SVSQ khoá 6/69- Nguyên Sĩ quan pháo binh TQLC
  Là bào huynh của Cô LƯ Thị Tú Anh ( Giáo sư Trung Học Lương Văn Can- Quận 8- Sài G̣n)
  Đă vĩnh biệt cơi đời vào lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2011 tại Sài G̣n.
  Hưởng dương 64 tuổi.Di quan về an táng tại đất nhà Sóc Trăng
  Một thời chinh chiến Anh luôn có mặt nơi chiến trường , rồi chịu nhục nhằn đói khổ trong trại tù khổ sai Cộng Sản... Anh vẫn sống để nh́n đời ... Vậy mà bây giờ anh ra đi quá sớm... để lại bao thương buồn cho người thân
  Cầu nguyện anh linh Anh LƯ HỒNG PHÁT sớm về đất Phật.
  Thành kính chia buồn củng tang quyến

  - Gia Đ́nh : Nguyễn văn Liên ( PA)- Thy Lan Thảo ( TX)

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 9. #19
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  154
  PHÂN ƯU *
  Rất Xúc Động hay tin :
  VƠ NIỆM
  Khuê Danh : ĐOÀN THỊ XIN
  Pháp Danh : TÂM THÍ
  Sinh năm Tân Hợi ( 1911) tại An Truyền, Phú Vang, Thừa Thiên, Huế
  Là Hiền Mẫu cuả Anh Vơ T́nh ( Khoá 17 Vơ Bị ĐL) và Vơ Ư ( Khoá 17 Vơ Bị ĐL) đă măn phần vào lúc 8:20 AM ngày 17-tháng 12 năm 20011 nhằm ngày 23 tháng 11 năm Tân Mảo Tại thành Phố Đà Nẳng
  Hưởng Đại Thọ 101 tuổi
  Tang lễ sẽ cử hành theo nghi thức Phật Giáo tại Đà nẳng
  Trước sự mất mát lớn lao nầy.Nhóm bằng hữu thương kính chia buồn vùng hai Anh T́nh & Ư cùng tang quyền
  Cầu Nguyện hương linh BÁc Đoàn Thị Xin sớm về cơi Niết bàn
  Gia Đ́nh :* - Huỳnh Hữu Đức (Khoá 16, Cali)- Nguyễn Duy Sự ( khoá 16, Cali)
  * Anh Em đội rau trại tù Hà Tây : Trần Quang Lựu ( CA)- Nguyễn Đức Thắng( TX)- Vơ văn Ca ( Pháp)-Nguyễn Tấn Bộ ( TX)-Tô Ngọc Riệp ( CA)-Phan Tấn Ngưu ( CA)- Lê Kế Tông ( Thiền sư Thích Thông Triệt, CA)- Nguyễn Hữu Tài ( CA)- Thy Lan Thảo ( TX)...
  * Thi Hữu : Thu Giang- Sơn Ca ( Canada)- Ư Nga( Canada)- Phương Vy ( Ca)- Miên Thuỵ ( Hoà Lan)-Thuỷ Lan Vy...
  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 10. #20
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  154
  PHÂN ƯU
  *  Hay tin Bác BÙI THỊ SÁU
  Sinh năm 1924 tại G̣ Công là hiền mẫu của bạn
  HUỲNH VĂN ĐỰC Cựu Học sinh khóa 5 Trường trung học G̣ Công, cựu giáo sinh trường sư phạm Long An - đă măn phần trong tháng 12 năm 2011 Tại xóm Chốn G̣ Công
  Hưởng thượng thọ 87 tuổi
  Tang lễ sẽ cử hành tại Xóm Chốn G̣ Công
  Trước sự mất mát lớn lao nầy.Nhóm bằng hữu& cựu học sinh khóa 5 trong & ngoài nước thương kính chia buồn cùng Bạn Huỳnh Văn Đực & tang quyến
  Cầu Nguyện hương linh Bác BÙI THỊ SÁU sớm siêu sinh tịnh độ
  - Huỳnh thị Tươi ( TX)
  -Toàn thể cựu học sinh 3 lớp đệ thất A-B-C khoá 5 trường G̣ Công

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Phân Ưu cùng T/Sĩ Phan Quang Trọng, Chủ Tịch CĐNVQG-San Antonio
  By TuDochoVietNam in forum Phân Ưu - Cáo Phó
  Replies: 0
  Last Post: 24-01-2012, 07:15 AM
 2. Phân Ưu
  By Hoang Tam Hong in forum Phân Ưu - Cáo Phó
  Replies: 0
  Last Post: 23-04-2011, 05:16 AM
 3. Phân Ưu
  By philong51 in forum Phân Ưu - Cáo Phó
  Replies: 0
  Last Post: 12-02-2011, 11:10 AM
 4. Replies: 0
  Last Post: 17-01-2011, 02:56 PM
 5. Phân Ưu
  By Phú Yên in forum Phân Ưu - Cáo Phó
  Replies: 1
  Last Post: 01-10-2010, 11:06 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •