SEATTLE (TMN News).- Sau ngót 7 năm dựng Kỳ Đài Việt-Mỹ tại tiểu bang Washington, Global SRBS-HD Radio chuẩn bị tổ chức long trọng Lễ Thượng Kỳ vào lúc 11G trưa Thứ Bảy ngày 5 tháng 2 năm 2011 (nhằm mùng 3 Tết Tân Măo), tại khuôn viên của Đài này số 3823 S. Willow St, Seattle, WA 98118.

Theo Ban Tổ Chức, buổi lễ sẽ gồm 3 phần:

1.- Lễ trao 2 lá đại kỳ VNCH & Hoa Kỳ bởi 2 Tổ Chức Cộng Đồng và Hội Đoàn VN. Sau đó, Thượng Kỳ bởi 2 vị trong quân phục Bộ Binh & Hải Quân QLVNCH.

2.- Múa Lân, đốt pháo mừng Xuân Mới, bởi Đoàn Lân của Chùa Vạn Hạnh.

3.- Ĺ x́ lấy hên cho 100 em (tuổi từ 1 đến 12). Trong số này đặc biệt có em sẽ trúng bao Ĺ X́ Độc Đắc 150 Mỹ Kim và 2 phần Ĺ X́ an ủi mỗi bao 50MK.

Theo sự t́m hiểu của phái viên chúng tôi, th́ đài phát thanh SRBS đă liên tục chào Cờ VNCH vào mỗi buổi sáng hơn 17 năm qua. Vào mỗi đầu năm mới đều tổ chức Lễ Thượng Kỳ, thay thế 2 lá đại kỳ mới khổ 4×6 feet, và 2 lá cờ này tung bay trên bầu trời Seattle suốt 365 ngày trong năm, trên 2 trụ cờ cao 36 feet.

Hai trụ cờ của Kỳ Đài Việt Mỹ được dựng cạnh trụ sở SRBS Radio, và đă khánh thành ngày 25 tháng tư năm 2004. Tài chánh cho vụ Dựng Cờ này do các Hội Đoàn và đồng bào trong vùng đóng góp. Vào thời điểm đó, 2 trụ cờ 36 feet được ghi nhận là cao nhất hải ngoại.

Trong ngày khánh thành Kỳ Đài, 3 Tổ Chức đă trao 3 đại kỳ cho SRBS Radio, gồm:

1. Cờ Hoa Kỳ được trao tặng bởi ông Nicholas Rock (State Commander của Tổ Chức Veterans of the Vietnam War).

2. Cờ VNCH được trao tặng bởi bà Nguyễn Kim Loan (Chủ Tịch Hội Tương Trợ Lực Lượng CSQG tiểu bang Washington).

3. Cờ tiểu bang Washington được trao tặng bởi nữ SV Trần Thiện Minh (Chủ Tịch Hội Sinh Viên VN Đại Học Washington).

Trong ngày “Lễ Dựng Cờ” đầy xúc động cuối tháng tư đen năm 2004, từ 11:30G trưa tới 7 giờ tối, gần 1 ngàn đồng bào đă viếng thăm Kỳ Đài đầu tiên tại Miền Tây Bắc Hoa Kỳ & Canada. Dư luận chung cho rằng: Đây là “Ngày Lịch Sử” của tập thể Người Việt Quốc Gia tại tiểu bang Washington.

Được biết Global SRBS-HD Radio (danh xưng cũ là Saigon Radio) thành h́nh từ ngày 10 tháng 10/1993. Nếu tính tới cuối năm 2010, Đài này đă phát thanh phục vụ đồng bào được 108 ngàn 618 giờ, và chào Cờ Vàng 6286 lần. Kể từ đầu tháng 6 năm 2009, Đài này đă trở thành “The first Vietnamese HD Radio in the world”, và điều hành bởi nhà thơ nhà báo kỳ cựu Quốc Nam. Địa chỉ liên lạc: SRBS-HD Radio P.O.Box 18104 Seattle, WA 98118-0104 USA; Tel: (206) 722-0231, Fax: (206) 722-9686, email: srbs.hdradio@gmail.c om.

http://www.vietnoiket.net/vn/?p=5588

http://www.tienggoidantoc.com/?p=11649