Ngày 8-9-2010 Hội Cựu Quân Nhân NSW tham dự Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Những Quân Nhân Quân Dịch Úc Châu đă hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ, ǵn giữ và duy tŕ ḥa b́nh thế giới từ năm 1951 đến năm 1972.

Trong số này, có 210 người đă hy sinh tại chiến trường Việt Nam. Sau đây là một số h́nh ảnh.

T.Đ.V.* Source: http://lyhuong.net/viet/index.php?op...dong&Itemid=58