Results 1 to 2 of 2

Thread: Nghị quyết ACR 63 Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

 1. #1
  Member
  Join Date
  12-08-2010
  Posts
  1,476

  Nghị quyết ACR 63 Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

  Nghị quyết ACR 63 Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
  Đạt Thắng Lợi Vẽ Vang tại Quốc Hội California.

  SACRAMENTO – Vào lúc 9 giờ 30’ sáng Thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2011 tại buổi họp của Hạ Viện California, Dân Biểu Allan Mansoor (R-68) và Dân Biểu Jose Solorio (D-69) đă đồng đệ tŕnh Nghị Quyết ACR 63, để vinh danh sự hy sinh, ḷng nhiệt thành, sự cống hiến, và ḷng can đảm của trên 1,300,000 quân dân cán chính của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đă chiến đấu bảo vệ cho sự tự do và nền dân chủ của miền Nam Việt Nam, để tưởng nhớ trên 250,000 chiến sĩ đă hy vinh mạng sống của ḿnh, để ghi ơn hơn 350.000 chiến sĩ đă bị thương để bảo vệ cho sự tự do của miền Nam Việt Nam, để ghi nhận sự gian khổ của hơn 250.000 Quân Dân Cán Chính của Việt Nam Cộng Ḥa đă bị tù đày trong các trại tù cải tạo, nhiều người đă bị giam cầm suốt đến 17 năm và hơn 20.000 đă chết trước khi được thả về và để công nhận ngày 19 tháng 6 là Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa trên toàn tiểu bang California, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đă hy vinh mạng sống cho sự tự do và nền dân chủ, những nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, và để vinh danh những người c̣n sống sót, các nhà tranh đấu, và các chiến sĩ tự do của cuộc chiến tại Việt Nam.

  Khởi đầu là phần thuyết tŕnh của Dân Biểu Allan Mansoor, kế tiếp là Dân Biểu Jose Solorio mời gọi các đồng viện ủng hộ cho nghị quyết ACR 63 bằng sự chấp thuận làm đồng tác giả cho nghị quyết này, với kết quả là có 56 Dân Biểu của tiểu bang California đă chấp thuận làm đồng tác giả và nghị quyết ACR-63 đă được thông qua với 100% số phiếu chấp thuận.

  “Nghị quyết này là một sự thừa nhận chính thức cho những đóng góp của tất cả các cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Ḥa, những người đă tích cực tranh đấu cho tự do, cũng như để tôn vinh những hy sinh, cống hiến, và ḷng can trường của họ trong việc chiến đấu để bảo vệ cho nền tự do và dân chủ của Việt Nam Cộng Ḥa và nhất là những đóng góp của họ cho tiểu bang California từ ngày họ định cư tại Hoa Kỳ”, cho biết Mansoor trong tŕnh bày của ông về ACR 63 trước Hạ Viện California.

  “Nghị quyết công nhận ngày 19 Tháng 6 là Ngày Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Ḥa, như một ngày để ghi nhận các chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ đă chiến đấu bên cạnh nhau để bảo vệ lư tưởng và dân chủ”, Dân Biểu Jose Solorio cho biết. “Có hơn 100.000 cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hoà đang sinh sống tại California, họ xứng đáng được công nhận cho những hy sinh của họ, sự quyết tâm, ḷng can đảm, sự cống hiến, và phục vụ để bảo vệ nền tự do và dân chủ của miền Nam Việt Nam”.

  Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (D-34) cũng là đồng tác giă của nghị quyết ACR 63.

  QUỐC HỘI CALIFORNIA NIÊN KHÓA 2011-2012 – PHIÊN HỌP THƯỜNG LỆ

  Nghị Quyết Đồng Hạ Viện Số 63

  Đệ tŕnh bởi Dân Biểu Mansoor và Dân Biểu Solorio
  (Đồng Tác Giả bởi Thượng Nghị Sĩ Correa)

  Nghị Quyết Đồng Hạ Viện Số 63- Liên quan đến các Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

  TÓM LƯỢC CỦA ỦY BAN CỐ VẤN LẬP PHÁP

  ACR-63, Mansoor. Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

  Đây là một biện pháp công nhận ngày 19 tháng 6 năm 2011, là Ngày Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đă hy vinh mạng sống cho sự tự do và nền dân chủ, và những nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, và để vinh danh những người c̣n sống sót, các nhà tranh đấu, và các chiến sĩ tự do của cuộc chiến.

  XÉT RẰNG, Từ năm 1961 đến năm 1975, chiến tranh Việt Nam đă mang lại sự thiệt hại cho khoảng 250.000 sinh mạng chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Ḥa và 58.000 chiến binh của quân lực Hoa Kỳ để bảo vệ cho sự tự do; và

  XÉT RẰNG, hơn 300.000 quân nhân của quân lực Hoa Kỳ và hơn 350.000 quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Ḥa đă bị thương; và

  XÉT RẰNG, Sau sự sụp đổ của Sài G̣n vào ngày 30, Tháng Tư, năm 1975, hơn 250.000 Quân Cán Chính của Việt Nam Cộng Ḥa đă bị tù đày tại các trại cải tạo, nhiều người đă bị giam cầm suốt đến 17 năm và hơn 20.000 đă chết trước khi được thả về; và

  XÉT RẰNG, hàng ngàn cựu chiến binh Việt Nam Cộng Ḥa hiện cư trú tại Hoa Kỳ và tham gia vào các sinh hoạt yểm trợ bởi các cựu chiến binh Mỹ, bao gồm ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, và hiện nay có khoản 100.000 cựu chiến binh Việt Nam Cộng Ḥa đang sinh sống tại tiểu bang California; và

  XÉT RẰNG, Tất cả các cựu chiến binh đă từng sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để tranh đấu cho tự do đáng được vinh danh cho những phục vụ cao cả của họ trong cuộc chiến Việt Nam và cho những đóng góp mà họ cung cấp cho Hoa Kỳ như là công dân Mỹ, và đó là ư định của Tiểu Bang California để vinh danh sự hy sinh, ḷng nhiệt thành, sự cống hiến, và ḷng can đảm của tất cả mọi người đă chiến đấu bảo vệ cho sự tự do của Việt Nam Cộng Ḥa; và

  XÉT RẰNG, Tiểu bang California công nhận tầm quan trọng đằng sau những nguyên tắc tự do cá nhân trong một nền xă hội luôn quan tâm đến nhân quyền và phẩm giá con người và tham gia với các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Ḥa trong các nỗ lực để chỉ định ngày 19 tháng 6 là một ngày tưởng niệm đến quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam là những người đă chiến đấu bên nhau cho những lư tưởng và các giá trị của nền dân chủ; bây giờ, do đó, quyết định là

  Quyết định bởi Hạ Viện của tiểu bang California, cùng đồng thuận bởi Thượng Viện, rằng Quốc Hội công nhận ngày 19 tháng Sáu, 2011, là Ngày Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đă hy vinh mạng sống cho sự tự do và nền dân chủ, và những nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, và để vinh danh những người c̣n sống sót, các nhà tranh đấu, và các chiến sĩ tự do của cuộc chiến; và có thể là hơn nửa.

  Quyết định, rằng Tổng Thư Kư của Hạ Viện truyền bản sao của bản Nghị Quyết này đến tác giả dùng để tùy nghi phân phối.
  California legislature—2011–12 regular session

  Assembly Concurrent Resolution No. 63

  Introduced by Assembly Members Mansoor and Solorio

  (Co-author: Senator Correa)


  Assembly Concurrent Resolution No. 63—Relative to Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day.

  legislative counsel’s digest

  ACR 63, as introduced, Mansoor. Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day.

  This measure would recognize June 19, 2011, as Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day, in memory of the soldiers who sacrificed their lives for freedom and democracy and the victims of the Vietnam War, and in honor of the survivors, activists, and freedom fighters of that war.

  WHEREAS, From 1961 to 1975, the Vietnam War brought about the loss of approximately 250,000 members of the armed forces of the Republic of Vietnam and 58,000 members of the United States Armed Forces for the cause of freedom; and

  WHEREAS, More than 300,000 members of the United States Armed Forces and more than 350,000 members of the armed forces of the Republic of Vietnam were injured; and

  WHEREAS, After the Fall of Saigon on April 30, 1975, more than 250,000 members of the armed forces of the Republic of Vietnam were sent to reeducation camps; many spent up to 17 years in captivity and more than 20,000 died before they were released; and

  WHEREAS, Thousands of veterans of the Republic of Vietnam now reside in the United States and participate in activities sponsored by American veterans, including Memorial Day, and today there are an estimated 100,000 veterans from the Republic

  of Vietnam living in California; and

  WHEREAS, All veterans who risked their lives fighting for freedom should be honored for their distinguished service in the Vietnam War and for the contributions they provide to the United States as American citizens, and it is the intent of the State of California to honor the sacrifices, commitment, dedication, and courage of everyone who fought for the freedom of the Republic of Vietnam; and

  WHEREAS, The State of California recognizes the importance behind the principles of individual freedom in a just society promoting human rights and dignity and joins with the veterans of the Republic of Vietnam in the effort to designate June 19 as a day of remembrance for Americans and Vietnamese who fought side by side for the ideals and values of democracy; now, therefore, be it

  Resolved by the Assembly of the State of California, the Senate thereof concurring, that the Legislature recognizes June 19, 2011, as Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day, in memory of the soldiers who sacrificed their lives for freedom and democracy and the victims of the Vietnam War, and in honor of the survivors, activists, and freedom fighters of that war; and be it further

  Resolved, That the Chief Clerk of the Assembly transmit copies of this resolution to the author for appropriate distribution.

  Trước đây nhà báo Nguyễn Phương Hùng cũng đă xin Nghị Quyết Ngày Quân Lực vào tháng 10/2010 tại thành phố Garden Grove (Bảo trợ bởi Nghị viên Dina Nguyễn) và Costa Mesa (Thị trưởng Allan Mansoor, nay là Dân biểu tiểu bang)


  kbchaingoai
  Last edited by nguoibatcao; 02-07-2011 at 08:30 PM.

 2. #2
  Member
  Join Date
  12-08-2010
  Posts
  1,476

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Một Chuyến Thăm Anh - Vinh Danh Người Vợ Tù Nhân Chính Trị VN
  By TuDochoVietNam in forum Thơ Văn Tự Sáng Tác
  Replies: 0
  Last Post: 02-10-2011, 08:39 PM
 2. Ḥa Lan: Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tham dự cuộc đi bộ 80 km.
  By gt2012 in forum Thông Báo Cộng Đồng
  Replies: 0
  Last Post: 07-09-2011, 12:56 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 29-01-2011, 12:20 AM
 4. Replies: 0
  Last Post: 17-11-2010, 04:08 PM
 5. Replies: 2
  Last Post: 23-10-2010, 07:03 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •