Một báo cáo mới cho thấy Trung Quốc đă trở thành nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới trong các dự án về năng lượng tái tạo.Báo cáo có sự tham gia soạn thảo của Liên hiệp quốc cũng cho biết trong năm rồi, lần đầu tiên các nước đang phát triển chi tiền nhiều hơn các quốc gia phát triển trong các dự án năng lượng xanh.

Trong năm 2010, số tiền cả thế giới chi cho các dự án năng lượng tái tạo đạt 211 tỷ đô la, cao hơn năm 2009 gần 1/3.

Trung Quốc chiếm gần 25% trong số này, với mức chi tổng cộng là 48,9 tỷ Mỹ kim.

Báo cáo cho hay phần lớn các khoản đầu tư của Trung Quốc đổ vào các trang trại gió.

Các dự án này chiếm phần nhiều nhất trong các khoản đầu tư trên toàn cầu hồi năm ngoái, gần 95 tỷ đô la.

Các dự án về năng lượng mặt trời đứng thứ hai, với 86 tỷ đô la, trong khi 11 tỷ đô la được đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng từ sinh chất và rác thải.

VOA