Mọi người VN c chơi chứng Khon ở Mỹ hy chung tay với Dr. Tran SHORT VNM today. Ai c vốn nhiều chơi nhiều, c vốn t chơi t, nếu c lỗ cht đỉnh th cũng gp một bn tay vo lịch sử, ngược lại...