Cuộc điều trần của tiểu ban nhân quyền thuộc uỷ ban hỗn hơp quốc hội đặc trách ngoại giao, quốc pḥng và thuơng mại về tiến tŕnh đối thoại nhân quyền giữa Úc và Cộng sản Việt Nam.

Audio: Ông Quốc Việt, trưởng ban đài phát thanh SBS phỏng vấn các ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch CĐNVTD Liên bang. Ông Nguyễn Quang Duy, đại diện Khối 8406. Ông Đoàn Việt Trung, UBBVNLĐVN và ông Phùng Mai, Quỹ Tù nhân lương tâm VN

<iframe src='http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/player/embed/id/203263' width='310' height='65' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' scrolling='no' align='middle'></iframe>

* Nếu nghe không được xin Quư Vị hăy nhấn vào link dưới đây:
http://www.4shared.com/mp3/KAMuFqh3/SBS_Audio.html

* Source: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/v...ues-in-Vietnam