.

Bác sĩ Thuy Trang Nguyen nằm trong tầm ngắm của CIA .


Xem link: https://wikileaks.org/plusd/cables/06HANOI2663_a.html

--------xxxxxxx--------


Admin: Từ trước đến nay chẵng có bác sĩ Thùy Trang Nguyễn cũng chẵng có một editorial board (ban biên tập) đúng nghĩa nào ở Vietland.net cả.


Admin: Tên giả của kẻ giả danh bác sĩ xuất hiện trong phần cuối của tài liệu trong link ở trên:

Quote Originally Posted by wikileaks.org/plusd/cables

We cordially and earnestly invite Representatives of all Organizations, and Individuals, to sign up to join the following:

--1. Chairman Le Quang Liem, AHHBCVN.

--2. Dr. Nguyen Dan Que, Representative of The High Tide Humanist Movement, Sai Gon

--3. Bloc 8406, comprised of tens of thousands of Peaceful Democratic Fighters, domestic and abroad. Interim Representatives: - Engineer Do Nam Hai, Sai Gon - Former Military Officer Tran Anh Kim, Thai Binh - Catholic Priest Nguyen Van Ly, Hue

--4. Specialist Nguyen Phong , Founding Chairman, Viet Nam Progression Party, Hue

--5. Tran Tinh Le, Chairman of the Founding Council, Viet Nam Freedom and Democracy Party

--6. Nguyen Thanh Nam, Ph.D., U.S.A. --7. Ly Trung Tin, Editor, Dan Van Magazine, Germany

--8. Dr. Thuy Trang Nguyen and the editorial board of Vietland.net, San Jose, California, U.S.A.

--9. Le Dien Duc, Poland, DanChimVietOnline

--10. Nguyen Van Hung, Telephone: 0917881614

--11. Phan Khai, U.S.A.

--12. Tran My Tien, Bangkok, Thailand

End text.

MARINE