Quote Originally Posted by Độc giả vl View Post
Tôi đă nói rồi ! chúng ta đang sống trong thế giới có quá nhiều Agenda .Anh muốn người ta đọc những bài Anh Viết th́ hăy đăng một copy trên website của anh c̣n không Tất cả chỉ là Công Dă Tràng, tôi cũng hơi buồn v́ anh đă không trả lời cho tôi một vài câu hỏi về việc nếu có ai dám trưng bày lá cờ đỏ và những biểu hiện của vẹm sản nơi anh đang sinh sống Th́ việc ǵ sẽ xảy ra. Hay là anh xem cần phải có một thư kư giúp việc?
Tôi không biết phải trả lời anh thế nào cho phải, v́ như anh nói, người Việt có quá nhiều vấn đề mà nếu nói ra th́ vừa ḷng người này trong khi làm khó chịu người khác, tôi đă mang nón nhiều rồi, nên bắt mệt với những thứ như anh hỏi

Chuyện tên mặc áo đỏ đó tôi đă khẳng định hắn là t́nh báo Tàu, th́ không cần phải nói nhiều
Tôi không chỉ nh́n vào bản thân têb mặc áo đỏ, mà c̣n nh́n cả vào cái tiêm nail của tên đă đón hắn
Một cái tiệm cũ x́, ế khách nên hắn mới giở tṛ lố lăng