Toà Án xét Xử Phạm Văn Đồng 63 tội bán đảo Hoàng Sa* SOURCE: Sean TV Tiếng Nói Tự Do: https://m.youtube.com/@seanletv-tiengnoitudo/featured

Ṭa Công lư Việt Nam ra phán quyết Phạm Văn Đồng phạm tội phản quốc


Thẩm phán đoàn: (từ trái sang phải) Bà Elisa Phuong Pham; Bà Ng Vân Nhã; Bs Đỗ Văn Hội; Gs Phan Thông Hưng; Ô. Lê Đình Yên Phú; Bà Destiny Nguyễn. Cuối bên trái: Luật sư Linh Nguyen. H́nh trích từ Zoom Webinar

(Washington, DC, ngày 4 tháng 4 năm 2023) — Ṭa Công Lư Việt Nam, được triệu tập trong hai ngày 3 và 4 tháng Tư năm 2023, tại National Press Club (Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia) ở Washington, DC, đă ra một phán quyết xác định rằng chủ quyền đất nước vốn không thuộc vào nhà cầm quyền mà thuộc vào người dân. Ṭa Công Lư Việt Nam tuyên bố thẩm quyền xét xử khi một cá nhân hay một tổ chức có hành động ảnh hưởng đến chủ quyền.

Trong một cuộc Trưng Cầu Dân Ư người dân trong nước, 95% người dân muốn kiện Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Nhà cầm quyền Việt Nam đă chứng tỏ là họ sẽ không kiện Trung Quốc v́ có sự đồng lơa hay sai phạm. Một ṭa án của người dân, lập bởi người dân có thẩm quyền xét xử sự đồng lơa và sai phạm đó. Một sai phạm có tính nguy hại lớn ảnh hưởng đến chủ quyền Biển Đông là Công Hàm kư năm 1958 bởi Phạm Văn Đồng.

Việc trị tội phản quốc đă có trong lịch sử đất nước gần một ngàn năm. Về định tội phản quốc, từ Lê Triều H́nh Luật (Luật Hồng Đức), đến Hoàng Việt Luật Lệ (luật Gia Long) cho đến Bộ luật H́nh sự 2015 của CHXHCNVN, Bộ H́nh Luật VNCH và pháp luật quốc tế đều có quy định về tội phản bội tổ quốc.

Dựa trên mô h́nh của các ṭa án dân lập được sự chấp nhận của công pháp quốc tế, Ṭa Công Lư Việt Nam được thành lập từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 để nghiên cứu tội phản quốc của Phạm Văn Đồng. Trong hai năm, Ṭa Công Lư đă thu nhận bằng chứng qua các cuộc phỏng vấn và tham vấn với các luật sư. Trong hai ngày 3 và 4 tháng Tư năm 2023, Thẩm Phán Đoàn đă lắng nghe và đặt câu hỏi cho 11 nhân chứng và chuyên gia, nghị án và quyết định một phán quyết.

Công Hàm 1958 của Phạm Văn Đồng có hai ư chính:

Thứ nhất, “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.” Thứ hai, “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lư của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển.” Bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Trung Quốc ghi rơ quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Nam Sa (Trường Sa) là thuộc Trung Quốc.

Phán quyết của Ṭa Công Lư Việt Nam xác định rằng việc không phản đối, ghi nhận và tán thành bản tuyên bố của Trung Cộng ngày 4 tháng 9 năm 1958 là cấu kết với ngoại bang nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của Tổ quốc. Do đó, Ṭa Công Lư Việt Nam quyết định Phạm Văn Đồng đă phạm tội phản quốc với 63 tội danh.

Dựa trên bằng chứng có được, Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho Công Hàm 1958 kư bởi Phạm Văn Đồng.

Tất cả bằng chứng, phán quyết và các chi tiết liên quan đến Ṭa Công Lư Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được đăng trên trang www.vietnamtribunal.com.


* SOURCE: https://www.danchimviet.info/toa-con...04/2023/28498/

- https://www.vietnamtribunal.com/