HỘI NGƯỜI VIỆT TNCS MÖNCHENGLADBACH-NIEDERRHEIN
Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Mönchengladbach e.V
Dahlenerstrasse 687, 41239 Mönchengladbach. Tel. 02166/340153
(Với sự hỗ trợ của UBDHCTDT & Liên Hội Ngưởi Việt TNCS tại CHLB Đức)

Mönchengladbach ngày 12 tháng 7 năm 2011

T H Ư M Ờ I

(Tham dự Buổi tiếp xúc và Giới thiệu Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc

và Đài phát thanh Đáp lời Sông núi)


Kính gởi: Qúy vị Lănh đạo tinh thần các tôn giáo
Qúy vị đại diện các tổ chức, Đoàn thể, Công đồng. Hội đoàn NVTN tai CHLB Đức
Qúy Đồng hương

Kính thưa Qúy vị,

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho Đồng hương có dịp t́m hiểu về t́nh trạng hiểm nguy của đất nước trước t́nh thế “thù trong , giặc ngoài”; Chúng tôi, Cộng đồng Người Việt TNCS tại tỉnh Mönchengladbach/Niederrhein đă phối hợp với Liên Hội và Ủy Ban Điều hợp các Đoàn thể
để mời Đại diện Lực Lượng Dân tộc Cứu nguy tổ quốc, gồm các vị Diễn giả dưới đây:

- Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Trung ương, đến từ Hoa Kỳ
- LM. Nguyễn hữu Lễ, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn & Yểm trợ, đến từ Tân Tây Lan

đến tiếp xúc và giới thiệu Chương tŕnh hoạt động Lực lượng Dân tộc Cứu nguy tổ quốc và Đài phát thanh Đáp lời sông núi:

tại: Địa điểm Hội trường St. Heilig Geist, Stapperweg 335, Mönchengladbach, Germany.
Ngày Thứ bảy 13 tháng 8, năm 2011, thời gian từ 13:45 giờ đến 18:00 giờ, với thời gian giải lao và văn nghệ giúp vui.


Ban Tổ chức kính mời Qúy vị và các Đoàn thể đến tham dự cho đông đảo. Sự hiện diện của Qúy vị trong Buổi sinh hoạt nói trên sẽ là những khích lệ lớn lao đối với chúng tôi.

Trân trọng kính mời,
TM. BTC

Nguyễn Văn Rị
Hội trưởng NVTNCS - MG

Mọi chi tiết xin liên lạc về:

Nguyễn Văn Rị, tel. 02166/340153,

Bùi Văn Minh tel. 02161/206334,

Vũ Quốc Chung tel. 02166/22250.

Kính nhờ Qúy vị Đồng hương tiếp tay phổ biến rộng răi thư mời này, Chân thành cảm ơn .

Kính mời Qúy vị thưởng thức Bản nhạc hùng, đấu tranh (Đáp lời sông núi” của Nhạc Sĩ Trúc Hồ theo Link dưới đây:

cùng nhau hát chung buổi sinh hoạt. Đáp lời sông núi nhạc Trúc Hồ:, Tổ Quốc Việt nam

http://www.youtube.com/watch?v=0zSFv...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=H22Us...eature=related

http://www.danviet.de/doc/muc1/b2611d.htm