Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  01-06-2020, 05:09 PM
  Virus (2/4): Đại tự nhiên muốn sắp đặt lại trật tự? https://www.ntdvn.com/van-hoa/virus-boc-tran-vac-xin-thuc-tinh-ky-1-dai-tu-nhien-muon-thong-qua-con-virus-sap-dat-lai-trat-tu-19991.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/06/virus-2-4-ai-tu-nhi-en-mu-on-sap-at-lai.html Hiện đại không phải...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  31-05-2020, 05:07 PM
  Virus: Kỳ 1/4: Vũ trụ đang gửi cho ta thông điệp ǵ thông qua thiên họa? https://www.ntdvn.com/van-hoa/vu-tru-dang-gui-cho-ta-thong-diep-gi-thong-qua-thien-hoa-11726.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/virus-vu-tru-ang-gui-cho-ta-th-ong-i-ep.html Thuận theo Thiên lư là sự đảm bảo...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-05-2020, 05:06 PM
  Sự Giàu Nghèo http://www.nongnghiephaingoai.com/2019/03/31/su-giau-ngheo-tran-van-giang/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/s-u-gi-au-ngheo-httpwww.html Sự Giàu Nghèo – Trần Văn Giang Nghèo – Giàu
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-05-2020, 05:26 PM
  Toàn cầu hoá (P3): Không có ĐCSTQ, thế giới sẽ thịnh vượng thái b́nh https://www.ntdvn.com/van-hoa/toan-cau-hoa-p-3-khong-co-dcstq-the-gioi-se-thinh-vuong-thai-binh-31538.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/toan-c-au-ho-p3-khong-cocstq-th-e-gioi.html Bài quà dài, phải cắt bớt...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  28-05-2020, 04:43 PM
  Toàn cầu hoá (P2): Thế giới ‘bơm máu' cho ĐCSTQ https://www.ntdvn.com/van-hoa/toan-cau-hoa-p2-trung-quoc-nen-kinh-te-dua-tren-an-cuop-va-bit-mieng-31446.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/toan-c-au-ho-p2-th-e-gioi-bom-m-aucho.html ĐCSTQ dùng lợi ích kinh tế ép các quốc gia im lặng...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  27-05-2020, 07:58 PM
  Toàn cầu hoá (P1, 2, 3 ) http://catbuicarolineth.blogspot.com/2020/04/uong-thu-va-bai-viet-toan-cau-hoa-p1-2.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/to-c-au-ho-13-chieu-bai-cstq-am-muu-ba.html mercredi 22 avril 2020 Đường Thư và bài viết Toàn cầu hoá (P1, 2, 3 ): Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  26-05-2020, 05:07 PM
  Hy vọng không ai sẽ bị mất tiền. http://catbuicarolineth.blogspot.com/2020/04/hy-vong-khong-ai-se-bi-mat-tien.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/hy-v-ong-kh-ong-ai-s-e-bi-mat-tien.html jeudi 23 avril 2020 Hy vọng không ai sẽ bị mất tiền. Kính gửi quư anh chị một bản tin về tiền...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  25-05-2020, 05:18 PM
  Memorial Day: May 25, 2020 https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/memorial-day-may-25-2020-hom-nay-o-que.html Hôm nay ở quê hương thứ 2 của tôi là Memorial Day: ngày Thương tiếc công lao của con dân Hoa Kỳ đă hy sinh cho đất nước này. Tôi chỉ là Mỹ giấy, không sao quên được nguồn gốc của...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  24-05-2020, 04:54 PM
  Chuyện t́nh đẹp như mơ của Hoàng tử xứ Bhutan và cô bé 7 tuổi http://vietmania.blogspot.com/2020/03/chuyen-tinh-ep-nhu-mo-cua-hoang-tu-xu.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/chuy-en-t-inh-ep-nhu-mo-cua-ho-ang-t-u.html SUNDAY, MARCH 1, 2020 Chuyện t́nh đẹp như mơ của Hoàng tử xứ...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-05-2020, 10:33 PM
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-05-2020, 05:13 PM
  Kaizen – Cải Tiến Liên Tục, Liên Tục… http://baodong00.blogspot.com/2020/02/kaizen-cai-tien-lien-tuc-lien-tuc-mai.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/kaizen-c-ai-tien-li-en-t-uc-li-en-t-uc.html Kaizen – Cải Tiến Liên Tục, Liên Tục… (Mai Thanh Truyết) Kai • zen - / ˈKīzən / - Một...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  22-05-2020, 07:35 PM
  Trẻ em Nhật đến trường học những ǵ? https://thanhnientudo.com/2016/10/03/tre-em-nhat-den-truong-hoc-nhung-gi/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/tr-e-em-nhat-en-truong-hoc-nhung-g-i.html Trẻ em Nhật đến trường học những ǵ? thanhnientudo / Tháng Mười 3, 2016 Các thầy cô giáo, các...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  21-05-2020, 05:21 PM
  Nhật Bản 'san phẳng' cánh đồng tulip 80.000 bông đang độ nở rộ http://vietmania.blogspot.com/2020/04/nhat-ban-san-phang-canh-ong-tulip-80.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/nh-at-ban-san-phangc-anh-ong-tulip-80.html Nhật Bản 'san phẳng' cánh đồng tulip 80.000 bông đang độ nở rộ (Khi...
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  20-05-2020, 04:23 PM
  HIỂU ĐỜI https://aihuubienhoa.com/p125a254/8/hieu-doi-lam-le-trinh https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/hi-eu-oi-httpsaihuubienhoa.html HIỂU ĐỜI - LÂM LỄ TRINH 30 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 10972)
  20 replies | 1125 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  19-05-2020, 04:38 PM
  Sau 30 tháng Tư 1975, ai cải tạo ai? https://vietmania.blogspot.com/2020/04/sau-30-thang-tu-1975-ai-cai-tao-ai.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/sau-30-thang-tu-1975-ai-c-ai-tao-ai.html WEDNESDAY, APRIL 29, 2020 Sau 30 tháng Tư 1975, ai cải tạo ai?
  20 replies | 1125 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,340
Posts Per Day
0.86
General Information
Last Activity
01-06-2020 07:27 PM
Join Date
18-02-2016