Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  08-04-2020, 08:29 PM
  Bốn Mươi Năm, Kể Lại https://vietmania.blogspot.com/2015/04/bon-muoi-nam-ke-lai-khoi-tac-gia-tung.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/b-on-muoi-nam-ke-lai-httpsvietmania.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên Wednesday, April 29, 2015 Bốn...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  07-04-2020, 08:40 PM
  THE KING NEWS - 04/06/2020 - VẬN MỆNH NƯỚC MỸ - TT TRUP và VIRUS VŨ HÁN
  140 replies | 10004 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  07-04-2020, 08:29 PM
  Ông Tư Xích Lô nhận xét về tổ chức NED http://vietmania.blogspot.com/2010/04/ong-tu-xich-lo-nhan-xet-ve-to-chuc-ned.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/ong-tu-xich-lo-nh-x-et-v-e-to-chuc-ned.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên Monday, April...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  06-04-2020, 07:39 PM
  Their War http://vietmania.blogspot.com/2019/11/their-war-tra-lai-cong-bang-va-danh-du.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/their-war-httpvietmania.html Wednesday, November 27, 2019 “Their War”, trả lại công bằng và danh dự cho người Lính Việt Nam Cộng Ḥa Ba mươi phút hội luận...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  05-04-2020, 08:23 PM
  BAO GIỜ TH̀ LĂNH ĐẠO CSVN SẼ TẠ LỖI VỚI ĐỒNG BÀO, TỔ QUỐC VÀ LỊCH SỬ? https://vietmania.blogspot.com/2017/03/bao-gio-thi-lanh-ao-csvn-se-ta-loi-voi.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/bao-gi-o-th-i-lanh-ao-csvn-se-ta-loi.html THURSDAY, MARCH 30, 2017 BAO GIỜ TH̀ LĂNH ĐẠO CSVN SẼ TẠ...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  04-04-2020, 07:52 PM
  DƯƠNG THU HƯƠNG và Hai Chữ QUỐC HẬN https://vietmania.blogspot.com/2015/04/duong-thu-huong-va-hai-chu-quoc-han.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/duong-thu-huong-va-hai-ch-u-quoc-han.html THURSDAY, APRIL 23, 2015 DƯƠNG THU HƯƠNG và Hai Chữ QUỐC HẬN Thưa quư vị và các bạn, Đây là...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  04-04-2020, 03:05 AM
  VFC - Hồn Tử Sĩ (Souls of The Fallen - Bien Hoa Military Cemetery)
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  03-04-2020, 07:53 PM
  Bao giờ nỗi hận sầu thế kỷ của người dân Miền Nam sẽ được giải oan? https://vietmania.blogspot.com/search/label/NGUY%E1%BB%84N%20THI%E1%BA%BEU%20NH%E1%BA%AAN https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/bao-gi-o-noi-han-sau-ky-cua-nguoi-d-mi.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  02-04-2020, 05:07 PM
  Hiểu? Chết Liền! https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2020/03/hieu-chet-lien-chu-tat-tien.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/hi-eu-chet-lien-httpsnguoiphuongnam52.html Saturday, March 7, 2020 Hiểu? Chết Liền! - Chu Tất Tiến Từ hồi mà “đất nước thay da, đổi thịt; đỏ thắm một...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  01-04-2020, 08:10 PM
  Bản T́nh Ca Của Một Người Tị Nạn https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2020/03/ban-tinh-ca-cua-mot-nguoi-ti-nan-nguyen.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/b-t-inh-ca-c-ua-mot-nguoi-ti-nan.html Thursday, March 19, 2020 Bản T́nh Ca Của Một Người Tị Nạn - Nguyễn Văn Luận Hai năm...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  31-03-2020, 08:35 PM
  Cựu Bộ đội Hồi chánh định cư Diện H.O. http://vietmania.blogspot.com/2019/04/cuu-bo-oi-hoi-chanh-inh-cu-dien-nang.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/c-uu-bo-oi-hoi-ch-anh-inh-cu-dien-h.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên Wednesday, April...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-03-2020, 07:56 PM
  Thế giới ngày càng tồi tệ hơn sau cái chết của Việt Nam Cộng Ḥa http://vietmania.blogspot.com/2019/04/the-gioi-ngay-cang-toi-te-hon-sau-cai.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/th-e-gioi-ng-ay-cang-t-oi-te-hon-sau-c.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-03-2020, 08:41 AM
  https://danlambaovn.blogspot.com/2020/03/may-moi-thu-vi-rut-covid-19-trong-vong.html (Đây là chủ trương: MADE IN AMERICA) Tỏi nhớ có đọc đâu đó lời khuyên sau: Không thảo luận về hai chủ đề: 1/ Tôn giáo, 2/ Chính tri. Hậu quả không bao giờ chấm dứt. Người nào giữ...
  140 replies | 10004 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-03-2020, 09:44 PM
  Mới có thử nghiệm mới, chỉ cần VÀI PHÚT là có kết quả. Trước đây mất mấy ngày. Hơn nữa còn không có đủ. Đã sảy ra trường hợp người bị bệnh mà không thử nghiệm được. Đây là vi-rút bây giờ mới có. các nhà khoa học cần một thời gian để tìm ra cách thử.
  140 replies | 10004 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-03-2020, 09:34 PM
  MỘT BÀI HỌC CAY ĐẮNG http://vietmania.blogspot.com/2019/10/mot-bai-hoc-cay-ang-ls-le-uc-minh-viet.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/m-ot-b-ai-h-oc-cay-ang-httpvietmania.html Thursday, October 31, 2019 MỘT BÀI HỌC CAY ĐẮNG Ls Lê Đức Minh/ Việt Luận
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  28-03-2020, 08:20 PM
  Những vụ tham nhũng trong các dự án nợ ODA của Nhật http://vietmania.blogspot.com/2019/07/nhung-vu-tham-nhung-trong-cac-du-no-oda.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/nh-ung-vu-tham-nhungtrong-c-acd-u-n-o.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên...
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  27-03-2020, 08:05 PM
  Corona và Con Đường Tơ Lụa mới http://vietmania.blogspot.com/2020/03/corona-va-con-uong-to-lua-moi-nguyen.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/corona-va-con-u-ong-to-lua-moi.html Thursday, March 19, 2020 Corona và Con Đường Tơ Lụa mới Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao)
  902 replies | 105003 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  26-03-2020, 07:34 PM
  VOICE – Ṿi Bạch Tuộc CS http://vietmania.blogspot.com/2019/03/voice-voi-bach-tuoc-cs-huu-nguyen-c-ung.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/voice-voi-b-ch-tu-o-c-cs-httpvietmania.html Saturday, March 9, 2019 VOICE – Ṿi Bạch Tuộc CS (Mai Khôi, Mẹ Nấm có phải là những thí dụ...
  902 replies | 105003 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,263
Posts Per Day
0.84
General Information
Last Activity
08-04-2020 08:29 PM
Join Date
18-02-2016