Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  05-04-2020, 08:23 PM
  BAO GIỜ TH̀ LĂNH ĐẠO CSVN SẼ TẠ LỖI VỚI ĐỒNG BÀO, TỔ QUỐC VÀ LỊCH SỬ? https://vietmania.blogspot.com/2017/03/bao-gio-thi-lanh-ao-csvn-se-ta-loi-voi.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/bao-gi-o-th-i-lanh-ao-csvn-se-ta-loi.html THURSDAY, MARCH 30, 2017 BAO GIỜ TH̀ LĂNH ĐẠO CSVN SẼ TẠ...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  04-04-2020, 07:52 PM
  DƯƠNG THU HƯƠNG và Hai Chữ QUỐC HẬN https://vietmania.blogspot.com/2015/04/duong-thu-huong-va-hai-chu-quoc-han.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/duong-thu-huong-va-hai-ch-u-quoc-han.html THURSDAY, APRIL 23, 2015 DƯƠNG THU HƯƠNG và Hai Chữ QUỐC HẬN Thưa quư vị và các bạn, Đây là...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  04-04-2020, 03:05 AM
  VFC - Hồn Tử Sĩ (Souls of The Fallen - Bien Hoa Military Cemetery)
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  03-04-2020, 07:53 PM
  Bao giờ nỗi hận sầu thế kỷ của người dân Miền Nam sẽ được giải oan? https://vietmania.blogspot.com/search/label/NGUY%E1%BB%84N%20THI%E1%BA%BEU%20NH%E1%BA%AAN https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/bao-gi-o-noi-han-sau-ky-cua-nguoi-d-mi.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  02-04-2020, 05:07 PM
  Hiểu? Chết Liền! https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2020/03/hieu-chet-lien-chu-tat-tien.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/hi-eu-chet-lien-httpsnguoiphuongnam52.html Saturday, March 7, 2020 Hiểu? Chết Liền! - Chu Tất Tiến Từ hồi mà “đất nước thay da, đổi thịt; đỏ thắm một...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  01-04-2020, 08:10 PM
  Bản T́nh Ca Của Một Người Tị Nạn https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2020/03/ban-tinh-ca-cua-mot-nguoi-ti-nan-nguyen.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/b-t-inh-ca-c-ua-mot-nguoi-ti-nan.html Thursday, March 19, 2020 Bản T́nh Ca Của Một Người Tị Nạn - Nguyễn Văn Luận Hai năm...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  31-03-2020, 08:35 PM
  Cựu Bộ đội Hồi chánh định cư Diện H.O. http://vietmania.blogspot.com/2019/04/cuu-bo-oi-hoi-chanh-inh-cu-dien-nang.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/c-uu-bo-oi-hoi-ch-anh-inh-cu-dien-h.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên Wednesday, April...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-03-2020, 07:56 PM
  Thế giới ngày càng tồi tệ hơn sau cái chết của Việt Nam Cộng Ḥa http://vietmania.blogspot.com/2019/04/the-gioi-ngay-cang-toi-te-hon-sau-cai.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/th-e-gioi-ng-ay-cang-t-oi-te-hon-sau-c.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-03-2020, 08:41 AM
  https://danlambaovn.blogspot.com/2020/03/may-moi-thu-vi-rut-covid-19-trong-vong.html (Đây là chủ trương: MADE IN AMERICA) Tỏi nhớ có đọc đâu đó lời khuyên sau: Không thảo luận về hai chủ đề: 1/ Tôn giáo, 2/ Chính tri. Hậu quả không bao giờ chấm dứt. Người nào giữ...
  133 replies | 9709 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-03-2020, 09:44 PM
  Mới có thử nghiệm mới, chỉ cần VÀI PHÚT là có kết quả. Trước đây mất mấy ngày. Hơn nữa còn không có đủ. Đã sảy ra trường hợp người bị bệnh mà không thử nghiệm được. Đây là vi-rút bây giờ mới có. các nhà khoa học cần một thời gian để tìm ra cách thử.
  133 replies | 9709 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-03-2020, 09:34 PM
  MỘT BÀI HỌC CAY ĐẮNG http://vietmania.blogspot.com/2019/10/mot-bai-hoc-cay-ang-ls-le-uc-minh-viet.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/m-ot-b-ai-h-oc-cay-ang-httpvietmania.html Thursday, October 31, 2019 MỘT BÀI HỌC CAY ĐẮNG Ls Lê Đức Minh/ Việt Luận
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  28-03-2020, 08:20 PM
  Những vụ tham nhũng trong các dự án nợ ODA của Nhật http://vietmania.blogspot.com/2019/07/nhung-vu-tham-nhung-trong-cac-du-no-oda.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/nh-ung-vu-tham-nhungtrong-c-acd-u-n-o.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  27-03-2020, 08:05 PM
  Corona và Con Đường Tơ Lụa mới http://vietmania.blogspot.com/2020/03/corona-va-con-uong-to-lua-moi-nguyen.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/corona-va-con-u-ong-to-lua-moi.html Thursday, March 19, 2020 Corona và Con Đường Tơ Lụa mới Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao)
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  26-03-2020, 07:34 PM
  VOICE – Ṿi Bạch Tuộc CS http://vietmania.blogspot.com/2019/03/voice-voi-bach-tuoc-cs-huu-nguyen-c-ung.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/voice-voi-b-ch-tu-o-c-cs-httpvietmania.html Saturday, March 9, 2019 VOICE – Ṿi Bạch Tuộc CS (Mai Khôi, Mẹ Nấm có phải là những thí dụ...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  26-03-2020, 07:45 AM
  Livestream Lễ An Táng Danh Ca Thái Thanh https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/videos/872845553203337/
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  25-03-2020, 07:15 PM
  KẺ THÙ TRONG HÀNG NGŨ CHÚNG TA http://vietmania.blogspot.com/2019/03/ke-thu-trong-hang-ngu-chung-ta-bai-viet.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/k-e-th-u-tronghang-ngu-chung-ta.html Sunday, March 17, 2019 KẺ THÙ TRONG HÀNG NGŨ CHÚNG TA Charles Krauthammer (/ˈkraʊthæmər/; March...
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  24-03-2020, 07:29 PM
  LÀ KHÁCH LẠ, NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG M̀NH ! http://vietmania.blogspot.com/2019/10/la-khach-la-ngay-tren-que-huong-minh.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/la-khach-l-ngay-tr-en-que-huongminh.html Wednesday, October 16, 2019 LÀ KHÁCH LẠ, NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG M̀NH !
  899 replies | 104073 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-03-2020, 08:27 PM
  Cháy nhà ra…mặt Hội đồng http://vietmania.blogspot.com/2020/03/chay-nha-ramat-hoi-ong-tac-gia-canh-co.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/chay-nha-ram-at-hoi-ong-httpvietmania.html Sunday, March 15, 2020 Cháy nhà ra…mặt Hội đồng Tác giả : Cánh C̣ Nguồn: rfavietnam
  899 replies | 104073 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,259
Posts Per Day
0.83
General Information
Last Activity
06-04-2020 02:13 AM
Join Date
18-02-2016