Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  05-08-2021, 04:51 PM
  Những người cộng sản: Đảng Dân chủ ngày nay (Phần 2) http://vietmania.blogspot.com/2021/08/nhung-nguoi-cong-san-ang-dan-chu-ngay_2.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/08/nh-ung-nguoi-cong-san-ang-d-ch-u-ng_5.html Những người cộng sản: Đảng Dân chủ ngày nay (Phần 2) Tác giả: Roger Anghis ...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  04-08-2021, 05:34 PM
  Những người cộng sản: Đảng Dân chủ Ngày nay(Phần 1) http://vietmania.blogspot.com/2021/08/nhung-nguoi-cong-san-ang-dan-chu-ngay.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/08/nh-ung-nguoi-cong-san-ang-d-ch-u-ng.html Những người cộng sản: Đảng Dân chủ Ngày nay(Phần 1) Tác giả: Roger Anghis Nguồn:...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  03-08-2021, 04:56 PM
  Giới khoa học và truyền thông báo chí theo dơi cúm Vũ Hán trên lănh vực chính trị, không dựa trên nền tảng khoa học https://tudofreedom.blogspot.com/2021/08/gioi-khoa-hoc-va-truyen-thong-bao-chi.html#more https://nuocnha.blogspot.com/2021/08/gi-oi-khoa-hoc-v-atruy-en-th-ongbao-chi.html ...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  02-08-2021, 05:07 PM
  BÀI 188: NỖI ÁM ẢNH BẤT TẬN https://diendantraichieu.blo gspot.com/2021/07/bai-188-noi-am-anh-bat-tan.html?utm_source= feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A +DinnTriChiu+%28Diễn +Đàn+Trái+Chiều+% 29 https://nuocnha.blogspot.com/2021/08/b-ai-188-n-oi-am-anh-bat-tan.html Bài...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  01-08-2021, 05:08 PM
  TRUNG THÀNH ĐẾN BAO GIỜ? – Chương # 96 https://avoice-for-thevoiceless.blogspot.com/2021/07/trung-thanh-en-bao-gio-chuong-96.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/08/trung-thanh-en-bao-gio-chuong-96.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên TRUNG THÀNH...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  31-07-2021, 04:58 PM
  GIỜ PHẢN CÔNG 2021 – Chương # 94 https://avoice-for-thevoiceless.blogspot.com/2021/07/gio-phan-cong-2021-chuong-94.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/gi-o-phan-c-ong2021-chuong-94.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên GIỜ PHẢN CÔNG 2021 –...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-07-2021, 10:56 PM
  THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC? – Chương # 91 https://avoice-for-thevoiceless.blogspot.com/2021/06/thien-ang-hay-ia-nguc-chuong-91.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/thien-ang-hay-ia-nguc-chuong-91.html THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC? – Chương # 91 Đất nước Hoa Kỳ tuyệt vời thật. Chỉ c̣n vài...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-07-2021, 05:32 PM
  BÀI 187: 6 THÁNG BIDEN https://diendantraichieu.blogspot.com/2021/07/bai-187-6-thang-biden.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+DinnTriChiu+%28Diễn+Đàn+Trái+Chiều+%29 https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/b-ai-187-6thang-biden.html Bài quà dài, phải cắt bớt...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  28-07-2021, 05:46 PM
  SỨC MẠNH HOA KỲ – Chương # 93 https://avoice-for-thevoiceless.blogspot.com/2021/07/suc-manh-hoa-ky-chuong-93.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/s-uc-manh-hoa-ky-chuong-93-httpsavoice.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên SỨC MẠNH HOA KỲ –...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  27-07-2021, 05:47 PM
  CỬ TRI THỰC VẬT – Chương # 90 https://avoice-for-thevoiceless.blogspot.com/2021/06/cu-tri-thuc-vat-chuong-90.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/c-u-tri-thuc-vat-chuong-90-httpsavoice.html CỬ TRI THỰC VẬT – Chương # 90 Những ai nặng ḷng với lịch sử Mỹ, sẽ không quên câu...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  27-07-2021, 02:09 AM
  HOÀ GIẢI HAY HOÀ TAN? – Chương # 77 https://avoice-for-thevoiceless.blogspot.com/2021/04/hoa-giai-hay-hoa-tan-chuong-77.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/hoa-gi-ai-hay-ho-atan-chuong-77.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên HOÀ GIẢI HAY HOÀ...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  24-07-2021, 06:00 PM
  17 công tŕnh nổi tiếng thế giới bị Trung Hoa 'đạo nhái' không thương tiếc https://nhinrabonphuong.blogspot.com/2021/06/17-cong-trinh-noi-tieng-gioi-bi-trung.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/17-cong-trinh-n-oi-tieng-gioi-bi-trung.html 17 công tŕnh nổi tiếng thế giới bị Trung Hoa...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-07-2021, 05:45 PM
  Ba Bị, Ngáo Ộp bắt nạt trẻ con http://chimvie3.free.fr/82/nguyendu/nddg_BaBiNgaoOp_082a.htm https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/ba-b-i-ng-ao-op-bat-nattre-con.html Ba Bị, Ngáo Ộp bắt nạt trẻ con * * * Hôm nay thay đổi không khí, tôi xin giới thiệt trang nhà: “Chim Việt Cành Nam” ở...
  515 replies | 113652 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  22-07-2021, 05:35 PM
  ĐẤU TỐ KIỂU MỸ – Chương # 79 https://avoice-for-thevoiceless.blogspot.com/2021/04/au-to-kieu-my-chuong-79.html https://nuocnha.blogspot.com/2021/07/au-to-kieu-my-chuong-79-httpsavoice-for.html ĐẤU TỐ KIỂU MỸ – Chương # 79 Source: H́nh ảnh lịch sử - Google. Bao nhiêu người Việt...
  515 replies | 113652 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,815
Posts Per Day
0.91
General Information
Last Activity
05-08-2021 04:51 PM
Join Date
18-02-2016